עברית    /    Русский    /    English
(972) 8-864-9082
(972) 54-454-5290
user name
 
password

Real estate for sale
Real estate for rent
Real estate requests
residential real estate for sale
 # 8704    updating date : 29/05/2018    printable version    send message to representative    close 

Apartment for sale in Ashkelon

rooms number : 4       inner area 80 m2      
city : Ashkelon  —  Israel, Southern District
quarter : Shimshon Mizrah
address : חיד``א street
realty type : Apartment
price : 830,000 ₪ (NIS)
balconies : 1
showers : 1
toilets : 1
           
balconies` area 20 m2
           
floor : 2
apartments on floor : 2
floors in building : 2
      parking
Solomon Real Estate
phone : (972) 8-864-9082
(972) 54-454-5290
Ora real estate agent
phone : 054-9270699

search
printable version   /   found : 70
country
district
city
realty type
additional parameters
Private Persons
Real Estate Companies

 
  rooms number : 
 cancel

photos
  realty type
  rooms
  area
  floor
  price
 
  date
representative
Villa for sale
• duplex    • balconies : 2
5 ≈ 250 m2 ground 6,400,000 ₪ Ashdod 29/07/2018
# 146
Ora
054-9270699
Garden apartment for sale 4 ≈ 80 m2 ground 1,450,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8668
אירנה
054-460-5924
Apartment for sale 3.5 ≈ 78 m2 4 1,350,000 ₪ Ashdod 29/05/2018
# 8715
Ora
054-9270699
Private house for sale 5 ≈ 126 m2 1,790,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8701
Ora
054-9270699
Apartment for sale
• balconies : 1
5 ≈ 160 m2 6 1,980,000 ₪ Ashdod 29/05/2018
# 8634
Ora
054-9270699
Apartment for sale
• balconies : 1
4 ≈ 110 m2 7 1,440,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8642
אירנה
054-460-5924
Apartment for sale
• balconies : 1
4 ≈ 80 m2 2 830,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8704
Ora
054-9270699
Apartment for sale
• balconies : 1
4 ≈ 90 m2 1 1,240,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8666
Ora
054-9270699
Apartment for sale
• balconies : 1
5 ≈ 174 m2 15 2,990,000 ₪ Ashdod 29/05/2018
# 8672
אירנה
054-460-5924
Apartment for sale
• balconies : 2
5 ≈ 140 m2 5 2,050,000 ₪ Ashdod 29/05/2018
# 8681
Ora
054-9270699
Apartment for sale
• balconies : 1
3 ≈ 68 m2 3 1,090,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8684
אירנה
054-460-5924
Private house for sale 3 ≈ 60 m2 1,100,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8685
Ora
054-9270699
Apartment for sale 4 ≈ 85 m2 3 920,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8699
אירנה
054-460-5924
Apartment for sale
• balconies : 1
4 ≈ 106 m2 7 1,360,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8648
Ora
054-9270699
Apartment for sale 4 ≈ 80 m2 2 1,090,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8702
אירנה
054-460-5924
Apartment for sale
• balconies : 1
4 ≈ 105 m2 4 975,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8686
Ora
054-9270699
Apartment for sale 3 ≈ 69 m2 4 910,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8700
Ora
054-9270699
Apartment for sale
• balconies : 1
4 ≈ 120 m2 8 1,380,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8695
Ora
054-9270699
Apartment for sale
• balconies : 1
4 ≈ 110 m2 5 1,300,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8694
אירנה
054-460-5924
Apartment for sale
• balconies : 2
4 ≈ 110 m2 1 1,350,000 ₪ Ashkelon 29/05/2018
# 8693
אירנה
054-460-5924

1 2 3 4